Suriye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı


Yukarıda ve altta Suriye'nin mukadderatına hakim olan iki dış misalleri bulunmaktadır. Bir taraftan Fransız emsali üniformaları ile Reis-i Cumhur'un muhafız alayı, diğer tarafta (altta) Sovyet usullerinin tatbik edildiği yarı askeri bir teşkilata mensup çocuklar görülmektedir. Suriye Osmanlı hudutları içindeyken 1. Dünya harbi esnasında bir İngiliz ordusu tarafından zapt edilmiş, 1920'de Fransız mandası olmuş, 1946 Nisan ayında da İngiliz ve Fransız birliklerinin Suriyeyi tamamen tahliye etmeleri ile istiklaline kavuşmuştur. Fakat için için kaynayan Suriye iki kere 1949'daki, sonra 1951 ve 1954'deki hükümet darbeleri ; Bilhassa son Mısır-İsrail harbinden beri de komşuları ile devam eden hayali muharebeleri ile orta doğu ve dünya için buhran amili olmuştur (1957)