Ziya Gökalp'ın mezarı1924'de vefat eden ünlü Türk düşünürünün mezarı Divan yolu caddesi üzerinde bulunan İkinci Mahmut türbesi haziresi padişah sandukalarının bulunduğu türbe binasına oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Mezarının sağ kısmında Türkiye İş bankası müdürü Haydar Şekib (1925), solunda Süleyman Numan paşa (1925)'nın mezarları bulunmaktadır.
Mezar kitabesinde şunlar yazmaktadır.
Büyük mürşit Ziya Gökalp burada yatıyor. Öldüğü gün milli bir matem günü oldu. Türk ocağı onun aziz mevcudiyetini yetiştirmekle mağrur olan vatanın bu toprağına ve mübarek hatırasını kendi kalbine gömdü.
25 Teşrin-i evvel
Sene: 1924 - 4 gün - Cumartesi
Mimarı : Hikmet İsmet