1897 Osmanlı - Yunan savaşı, paşa ve mülki erkanı.


1897 Osmanlı-Yunan savaşında Türk paşası ve mülki erkana ait bir fotoğraf...