1900 Üsküp askeri hastanesi ve Üsküp köprüsü.


1900 senesi Üsküp askeri hastanesi.

Üsküp'ten selamlar ile Üsküp köprüsü 1900