1921 Ferizovik Belediye Binası, Kosova.


1921 yılı Kosova Ferizovik şehri belediye binasını gösterir fotoğraf...