1957 Lübnan Seçimleri.


1957 Lübnan Seçimleri
Azıcık nüfusuna ve yüzölçümüne rağmen geçen ayın dört pazarı devam eden Lübnan seçimleri türlü siyasi temayül ve nüfuzların tesiri altında olarak adeta bir dahili harp havası içinde geçmiştir. Rakip aileleri temsil eden cübbeli papazların bile silahlanarak gruplar halinde mücadeleye geçtikleri seçimler sonunda batı taraftarları olan eski iktidar 13 muhalife karşı 50 milletvekili ile 63 kişilik mecliste ekseriyeti sağlamıştır. Seçime tekaddüm eden günlerde Mısır taraftarları isyan çıkarmaya kalkmışlar ve bunlardan sekiz kişi hükümet kuvvetleri tarafından öldürülmüştür. Bu hal seçimlerin çok mücadeleli geçeceğine bir işaret sayılmış nitekim azami 24 saatte alınması icap eden neticeler ancak bir ay sonra belli olmuştur...