Ahmed Fahir Bey'in Mezarı.


İstanbul Fatih ilçesi Divan yolu caddesi üzerinde yer alan sultan 2. Mahmud türbesinde yer alan bir başka mezar. Ahmed Fahir beyin vefat tarihi mezar üzerinde yer alan plaketten anlaşıldığı üzere Hicri 1349 Miladi 1930'dur.