Albay Abdüsselam Arif


Irak başbakan yardımcısı albay Abdüsselam Arif, Temmuz 1958 Irak ihtilalinden 5 gün sonra Şam'da Cemal Abdül Nasır'la Irak - Mısır kültür birliği antlaşmasını imzalamıştır...