Ali Saib Paşa'nın mezarı.


Divan yolu caddesi üzerinde yer alan Sultan 2. Mahmud türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğüne ait mezar. Mezar üzerinde yer alan plaketten anlaşıldığı üzere Ali Saib paşanın vefat tarihi Hicri 1309 Miladi 1891'dir...