Beşiktaş Kız Lisesi 1962 Mezuniyet Gecesi.


Beşiktaş kız lisesinin mezunlar gecesi geçenlerde seçkin davetliler huzurunda yapıldı. Resimde ilk sene mezunları bir arada görülüyor. (1962 hayat dergisi)