Ferizovici Tren İstasyonu.Osmanlı dönemi ve sonrası Ferizovici (F
erzoviç) tren istasyonuna ait iki ayrı görünüm. Üst fotoğraf 1914 senesine aittir.