Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın mezarı.


İstanbul, Divan yolu caddesi Sultan 2. Mahmut türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğü mezarından bir başkası Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın mezarı. Mezar taşından anlaşıldığı üzere paşanın ölüm tarihi Hicri 1335 Miladi 1917 olarak görülmektedir.