İstanbul'un Fethi Balat seferi köprüsü.


Balat hastane yakınında bulunan 23 Nisan 1453 pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurdurulan seferi köprünün bulunduğu civarı gösteren İstanbul fethi derneği tarafından konmuş plaket.