Mihriban Mihrişah Osmanoğlu'nun Mezarı.


Divan yolu caddesi üzerinde yer alan 2. Mahmud türbesinde yer alan Osmanlı hanedanına ait nadide mezarlardan bir başkası. Mezar taşında şunlar yazılı : Sultan Abdülaziz'in torunu veliaht Yusuf İzzettin efendi ile Leman hanımın kızı Mihriban Mihrişah Osmanoğlu ruhuna fatiha.
Doğumu : 1916  Ölümü : 1987