Osmanlı askerleri Suriye kalesi önünde.


Osmanlı askerlerini Suriye'de bir kale önünde şehrin askeri ve mülki erkanı ile gösterir fotoğraf...