Osmanlı Dönemi 1892 Arnavutluk Haritası.


Osmanlı dönemi Arnavutluk şehirlerini gösterir 1892 haritası.
(Appendix 10 Janina provincial map 1892- Source salname i vilayet i Yanya 1308 def'a 6 vilayet matbaası Yanya)