Osmanlı Dönemi Beyrut Osmanlı Bankası Kartpostalı.


Osmanlı dönemi Lübnan Beyrut Osmanlı bankasını gösterir bir kartpostal.