Osmanlı dönemi Drama, Yunanistan.


Günümüz sınırları dahilinde Yunanistan sınırları içinde kalan Drama'nın Osmanlı dönemine ait kısmi bir görünümü...