Osmanlı Dönemi İskenderiye Gravürü.


Osmanlı dönemi Mısır İskenderiye'yi gösterir bir gravür.