Osmanlı Dönemi Kudüs.


Osmanlı dönemi Kudüs çarşısını gösterir bir fotoğraf.