Osmanlı Dönemi Kürt Atlı MilisOsmanlı Kürdü atlı milis grubu 1900 yılı İstanbul'da.
(Ottoman Kurdish cavaliers in Istanbul)