Osmanlı Dönemi Manastır'da Osmanlı askerleri


Osmanlı dönemi Makedonya Manastır'da talim esnasında sipahileri gösterir bir kartpostal.
(Monastir, exercises des éléves militaires)