Osmanlı dönemi namaz kılan Arnavutlar.


Osmanlı imparatorluğunun en geç yitirilen topraklarından Arnavutluk'ta namaz kılan bir grup Arnavut.