Osmanlı Dönemi Rumeli Hisarı.


Osmanlı dönemi Rumeli hisarı ve Şirket-i Hayriye vapurlarından birini gösterir kartpostal.
Echelle de Roumeli-Hissar Bosphore Constantinople
Editeurs au bon marché Péra
1914 yılı Osmanlı savaş gemilerinin Rumeli Hisarı önünden geçişleri.1900'lerin başına ait bir kartpostalda Rumeli Hisarı.