Osmanlı Dönemi Sipahi Geçiş Töreni.


Osmanlı dönemi atlı sipahileri bir geçiş töreni esnasında gösterir gravür.