Osmanlı Dönemi Sırbistan Belgrad.


Osmanlı dönemi Sırbistan Belgrad'dan bir göl kıyısını gösterir gravür.