Osmanlı Dönemi Romanya Temaşvar Kalesi.


Osmanlı dönemi Romanya Temaşvar kalesini gösterir detaylı kroki gravür.