Osmanlı dönemi Topkapı sarayı Elçi kabul salonu.


Osmanlı dönemi Topkapı sarayında padişahın huzurunda elçi kabulünü gösterir bir gravür.