Osmanlı dönemi Üsküp mektebi idadi binası.


Osmanlı dönemi Makedonya Üsküp mektebi idadisini gösterir bir kartpostal.