Osmanlı dönemi Üsküp Mustafa Paşa cami.


Günümüz Makedonya sınırları içinde yer alan Mustafa paşa camisinin Osmanlı dönemine ait bir görünümü...
Uesküb, gröbe moschee. (Mustapha Pascha)