Süleyman Numan Paşa'nın mezarı


TÜRK TIBBININ ÜNLÜ KİŞİLERİ
Süleyman Numan Paşa (üstte) ve Alman Deycke paşa, İbrahim Etem'i çalışmalarında teşvik ettiler...


İstanbul, Divan yolu caddesi sultan 2. Mahmut türbesinde yer alan bir başka Türk büyüğü mezarı. Mezar taşından anlaşıldığı üzere Süleyman Numan paşanın ölüm tarihi miladi 1925 olarak görülmektedir. Mezar Ziya Gökalp mezarının solunda yer almaktadır...