Sultan 2. Abdülhamid'in Mezarı.


Osmanlı sultanı sultan ikinci Abdülhamid'in İstanbul Fatih ilçesi Divanyolu caddesi üzerinde yer alan 2. Mahmud türbesinde bulunan sandukası...
Sultan 2. Abdülhamid hanın sandukasının üzerinde yer alan puşidede (örtüde) yer alan yazılar :
Kadife kumaş üzerine sırma ile celi - sülüs Osmanlıca şu ibareler yazmaktadır :
Sanduka baş kısım
Hüve'l Hallaku'l baki
Cennet mekan el gazi sultan Abdülhamid han - ı Sani bin es sultan el gazi Abdülmecid han hazretleri
Veladetleri 16 şa'banü'l - muazzam sene 1258 (9 (22) eylül 1842)
Cülus - i hümayunları : 11 şa'banü'l muazzam sene 1293 (19 ağustos 1878)
irtihalleri : 28 H. ahir sene 1332 (10 şubat 1918)
Müddet - i saltanatları : 33 sene 7 ay 26 gün
Sanduka kapağı üstünde yer alan yazı
Es - salatü ve's selamü aleyke ya şefia'l müznibin
La ilahe illallah Muhammedün Resullullah
Demir korkuluklarda bulunan yazı :
Esma'ül hüsna'dan (Allah'ın 99 adı) 10 tane isim yazılıdır.
Ya tevvab, ya muhib, ya latif, ya mahman
ya rahim, ya settar, ya muğnis, ya gafur, ya fettah, ya kerim...