Sultan Abdülaziz Han'ın Mezarı.



Sultan Abdülaziz hanın tabutunun Topkapı sarayından çıkarılışına ait gravür.


Osmanlı sultanı Abdülaziz han sandukası. İkinci Mahmud türbesi divanyolu caddesi İstanbul.
Sultan Abdülaziz Han'ın sandukasının üzerinde yer alan puşidede (örtüde) yer alan yazılar
Kadife kumaş üzerine sırma ile celi - sülüs Osmanlıca şu ibareler yazmaktadır :

Sanduka baş kısım :
Hüve'l - hallaku'l-baki
Cennet mekan sultan Abdülaziz han bin es sultan el - gazi Mahmud han
eskenehu'hahu feradisi'l cinan hazretleri
Veladet-i ba saadetleri : fi 15 şevval sene 1240
Cülus-i hümayunları : 17 zilkade sene 1277
irtihalleri : 1293
müddet-i saltanatları : 1277 - 1293

Sanduka kapağı (kuzey yönü)
La ilahe illahlah melikü'l hakkı'l mübin
Muhammedün Resulullah sadıku'l - va'di'l - emin

Sanduka kapağı (güney yönü)
La ilahe illallah melikü'l hakkı'l - mübin
Muhammedün Resulullah sadıku'l va'di'l emin

(2014)