Tepedelenli Ali Paşa kayık gezisinde.


Tepedelenli Ali paşayı Yanya gölünde kayık gezisi esnasında gösterir bir gravür...