Tepedelenli Ali Paşa'nın mezarı, Yanya - Yunanistan.
Sivas valisi ve dahiliye nazırı Reşit Akif paşanın valilik yapmış olduğu Yanya Yunanistan'da bulunan Tepedelenli Ali paşanın mezarı...