Üsküp Burmalı Cami 1903 ve Osmanlı askerleri.


Günümüz Makedonya sınırları içinde yer alan Üsküp'te 1903 yılında devriye esnasında görülen Osmanlı zaptiyesi ön planda. Arka sağda Vardar köprüsü, sol arka planda Burmalı cami ve minaresi görülmektedir.