Ahmed Nasredinullah ve Yemen Taiz.


Bugünkü Dünya
Yemen'in mühim şehirlerinden Taiz'den bir görünüş ve Yemen ihtilalinden bir hafta evvel ölen Yemen imamı Ahmed Nasredinullah'a ait bir görünüm... 1962