Muhammed Bedr, Cemal Abdül Nasır, Şükrü El Kuvvetli, Prens Hasan


İhtilalde öldürülen Yemen kralı İmam Muhammed Bedr (üstte) 1958'de B. A. Ç'ye Yemen'in katılacağının ilan edildiği merasim sırasında Cemal Abdül Nasır ve eski Suriye cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli ile. Sağda Yemen tahtının varisi ve kral Bedr'in amcası prens Hasan New York'tan Suudi Arabistan'a giderek Yemen'deki aşiretlerle temasa geçmiştir. 1958