Yıldız Hamidiye Camii 1894 Abdullah Biraderler.


Abdullah biraderler koleksiyonuna ait 1894 Yıldız Hamidiye cami önünde sultanın ibadetini tamamlamasını bekleyen askerler.