Alfred Hitchcock & Sarah HitchcockHitchcock'u Hitchcock yapan pozlar
Bütün filmlerinde bu garip yüz ifadesiyle görünen üstat adını böyle ölümsüzleştirdi (altta solda). Sağda ise tipik bir kır evinden farksız villası önünde görülmektedir. Üstte ise fotoğrafçı üstadın buzdolabı önünde bir resmini çekmek isteyince eşi Sarah kapağı açtı ve Hitchcock'un kesik başıyla karşılaştı. Bu tür şakaları sık sık yapmayı pek sever Alfred Hitchcock. Mizah onun alameti farikasıdır...1975