Ariston oğlu asker Ariston'un mezar taşı, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Lahit yüzü tipinde mezar taşı - Gravestone in style of sarcophagus facade
İstanbul Çiftehavuzlar kazılarından, geç Helenistik dönem İ. Ö. 1. yüzyıla aittir.
Mezar taşı Ariston oğlu asker Ariston ile karısı Gykeia'ya aittir. Kabartmada her ikisinin kişisel eşyaları betimlenmiştir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi