Arz divanhanesi, Bab-ı Ali, Sur-ı Sultani, Deniz ve bazı köşkler minyatürü



Hünername'den Molla Tiflisi çizimi ile "Arz divanhanesi, Bab-ı Ali, Sur-ı Sultani, Deniz ve bazı köşkler." minyatürü.