Athena heykelciği, İstanbul arkeoloji müzesi.


Athena heykelciği - Statue of Athena
Akıl, beceri ve savaş tanrıçası
Mermer
Leptis, manga - Trablusgarp'dan
Roma devri, İ. Ö. 5. yüzyıla ait kopya

İstanbul Arkeoloji Müzesi