Atiye Sultan'ın mezarı.


İstanbul Divanyolu caddesi 2. Mahmud türbesinde yer alan Atiye sultanın sandukasının üzerindeki celi-sülüs ile yazılmış olan puşidenin (sanduka örtüsü) üzerindeki Osmanlıca yazının okunuşu :
Baş kısım :
Hüve'Bahü'l-Baki
Firdevs-i berin mekan Hüdavendigar-ı huld-aşiyan Gazi Mahmud han sübite ala türbetihi sicali'l gufran hazretlerinin kerime-i muhtereme-i meşimeleri merhume ve Mebrure Atiye sultan, eskena'llahü teala fi gurefi'l-cinan hazretleri fi 2 şevval 1266 (1849)
Sanduka kuzey kapak
La ilahe illallahu el-melikü'l-hakku'l-mübin
Sanduka güney kapak
Muhammedü'r-rasulullahi sadiku'l-va'di'l-emin