1958 Bartın Irmağı


Dertli ırmak Bartın ırmağı
Bu ırmak Türkiye'nin en güzel yerlerinden olan, kıyılarında yurdun en eski ve en meşhur ahşap tekne tersaneleri bulunan Bartın ırmağı; derdi de senelerden beri mütemadiyen dolan ırmak ve ırmak boğazının her gün biraz daha geçit vermez hale gelmesidir.
Aslında çok geniş olan ırmak ağzı, girip çıkan tekneler için dar bir berzah haline gelmiştir. Kılavuz kaptan olmadan oradan dahi kolay kolay geçilememekte, kaptan hasta olduğu zaman tekne yukarıda görüldüğü gibi oturarak kendi kendini kurtarmak mecburiyetinde kalmaktadır. Boğazın kumla dolan ağzından yegane istifade sağlayan kumcular. Irmak ve boğaz tarandığı taktirde emin ve güzel bir liman, Bartın ve çevresi için çok faydalı bir nakliye kanalı elde edecektir. 1958