Bezm-i Alem Valide Sultan'ın mezarı.


İstanbul Fatih ilçesi Divanyolu caddesi sultan ikinci Mahmud han türbesinde yer alan bir başka valide sultana ait sanduka.
Sandukanın üzerine celi-cülüs hat ile yazılmış puşidenin (sanduka örtüsü) üzerinde yazılı olanlar :
Baş kısım
Hüve'l Baki
Saltanat-ı uzma sultan Abdülmecid han dame
Mülkehu saltanatahu ile ahir-i devran
Hazretlerinin valide-i muhteremeleri Bezm-i alem valide sultan aleyhi'ş-şan tabe seraha ve ce'ale'i-cennete mesvahi hazretlerinin irtihal-i rahmet-i iştimalleri 23 recep 1269 (1852)
Sanduka kuzey yön
La ilahe illallahu el meliku'l hakku'l-mübin
Sanduka güney yön
Muhammedü'r rasulullahi sadiku'l-va'di'l-emin