Bilinmeyen Kadın Heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Bilinmeyen kadın heykeli, Unknown statue of woman
Mermer Afrodias Aydın'dan
Roma devri İ. S. 2. yüzyıla ait.

İstanbul Arkeoloji Müzesi