Çelebi Sultan Mehmed'in Cülusu, Hünername - Nakkaş Osman.


Hünername'den nakkaş Osman çizimi ile "Çelebi sultan Mehmed'in Anadolu'da cülusu." minyatürü.