Dulcigno, Ülgün savaşı gravürü.


Günümüzde Karadağ sınırları içinde yer alan Dulcigno (Ülgün)'de. Arnavut kuvvetleri ile Derviş paşa yönetimi altındaki Türk ordusunun mücadelesini gösterir bir gravür.