Elbasanlı İsmail Paşa.


Günümüz sınırları dahilinde Arnavutluk sınırları içinde yer alan Elbasan vilayetinden Elbasanlı mareşal İsmail paşaya ait bir fotoğraf.